Общи Условия / Правила

Общи условия за договор за услуги - Договор на дребно Нет-Кънект

Определени общи правила и условия

Приложение VoIP цен

 
 

Условия за пренасяне на номер към мрежата на НЕТ-КЪНЕКТ

 

 • Клиентът да се намира в България
 • Да има осигурен достъп до качествена интернет връзка (LAN, кабелен или DSL)
 • Да се следва процедурата за пренос:
  • Подайте писмено заявление по образец в офиса на настоящия Ви доставчик, че желаете да пренесете телефонния си номер. Заявлението трябва да е подписано от титуляра на телефонната линия или от упълномощен от него представител;
  • По този начин прекратявате договорните си отношения с настоящия Ви оператор. За всеки пренесен номер е нужно да заплатите на настоящия Ви доставчик еднократна потребителска такса от 5 лв. с ДДС;
  • Към момента на подаване на заявлението трябва да сте заплатили всички задължения към оператора, ако имате такива;
  • В срок от 2 работни дни след подаване на заявлението обслужващият Ви оператор издава сертификат за преносимост;
  • Срокът за пренасянето на телефонните номерата е с максимална продължителност до 25 календарни дни, като НЕТ-КЪНЕКТ ще има готовност физическото пренасяне да е в рамките на 3 работни дни.
 • Сключване на договор за срок от 12 месеца с НЕТ-КЪНЕКТ за предоставяне на фиксирана телефонна услуга

 

Когато извършвате обаждане към номер, който е пренесен в друга мрежа, НЕТ-КЪНЕКТ ще ви информира чрез звуков сигнал с продължителност 3 (три) секунди. След сигнала, ще ви бъде осигурена една секунда, в която да решите, дали да осъществите или да прекратите обаждането. Времето на звуковия сигнал и едната секунда след него не се таксуват. Таксуват се единствено обаждания с успешно осъществена връзка.